OFERTA

Biuro Rachunkowe Akcess specjalizuje się w prowadzeniu księgowości spółek z o.o. Spółek jawnych, spółek cywilnych oraz w prowadzeniu księgowości stowarzyszeń i fundacji.

Jesteśmy doświadczonym i jednocześnie nowoczesnym biurem rachunkowym w Krakowie Świadczymy kompleksową obsługę dla wszystkich firm, których księgowość oparta na księgach handlowych oraz na podatkowej księdze przychodów i rozchodów Obsługujemy zarówno firmy osób fizycznych jak i spółki prawa handlowego.

Nasze biuro oferuje usługi w zakresie:

Jeśli masz pomysł na własną działalność gospodarczą, pomożemy Ci oszczędzić Twój czas oraz doradzimy Ci w sprawach z zakresu księgowości oraz kadr. Całość spraw formalnych związanych z zakładaniem działalności gospodarczej przejmujemy na siebie. W Twoim imieniu załatwimy wszystkie formalności w Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Przygotowujemy dla ciebie druk CEIDG - lub wypełniamy go za ciebie w INTERNECIE.
Świadczymy pełny zakres usług w ramach księgowości rachunkowej oraz finansowej. Rozliczamy firmy o różnych formach działalności. Obsługujemy też firmy rozliczające się przy pomocy uproszczonych metod księgowości: książka przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa.

Oferujemy:

• Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń;
• Prowadzenie rozliczeń na zasadach książki przychodów i rozchodów;
• Prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtowych;
• Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT;
• Sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych;
• Kontakty z urzędami podatkowymi i pomoc w trakcie kontroli podatkowych;
• Przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS;
• Rozliczenia opłat za usługi;
• Wnioski kredytowe;
• Przygotowywanie projektów zakładowych planów kont;
• Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
• Sprawozdawczość PFRON;
Świadczymy pełny zakres usług w zakresie naliczania wynagrodzeń i sporządzania deklaracji do ZUS wyręczymy Państwa we wszelkich obowiązkach związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

Oferujemy

• Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników;
• Przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego;
• Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem;
• Prowadzenie akt osobowych;
• Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych;
• Obsługa umów zleceń, o dzieło;
• Rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS;
• Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników;
• Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa;
• Sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy;
• Reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego;

Skontaktuj się

Jeśli masz jakieś pytania zadzwoń

+48 733 900 360
+48 501 947 083
ksiegowosc@akcess.biz.pl

Ile to kosztuje?

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, formy opodatkowania, a także ilości zatrudnionych pracowników, cena usługi za miesiąc obsługi ustalana jest ryczałtowo, odrębnie dla każdego klienta. Miesięczny ryczałt obejmuje pełen zakres usług.